ყოველკვირეული ინფორმაცია

2018.11.30-მაუწყებლის ყოველკვირეული

2018.11.23-2018.11.27-მაუწყებლის ყოველკვირეული

2018.11.16-2018.11.22-მაუწყებლის ყოველკვირეული

2018.10.26-10.27-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია(განაწილების გრაფიკი)

2018.10.26-10.27-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

2018.10.19-10.25 მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

2018.10.12-10.18-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

2018.10.05-10.11-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

2018.09.28-10.04-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

2018.09.21-09.27-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

2018.09.14-09.20-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

2018.09.07-09.14 მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

2018.08.31-09.07 მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია