13.05.2019-19.05.2019-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

17.05.2019-18.05.2019-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

10.05.2019-16.05.2019-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

03.05.2019-09.05.2019-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

26.04.2019-02.05.2019-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

19.04.2019-25.04.2019-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

12.04.2019-18.04.2019-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია

06.04.2019-12.04.2019-მაუწყებლობის ყოველკვირეული ინფორმაცია