აუდიტორული დასკვნა შპს მარნეული ტვ 2022წ.

ტელეკომპანია მარნეული ტვ-ს 2022 წლის ანგარიში


შესაბამისობის დეკლარაცია 2023

61-ე მუხლი 2023


აუდიტორული დასკვნა შპს მარნეული ტვ 2021წ.

შპს-„მარნეული-ტვ“-ს-2021-წლის-ანგარიში


61 ე მუხლი – 2022

შესაბამისობის დეკლარაცია 2022


2020 – წლიური ანგარიში კომუნიკაციების კომისიას და აუდიტის დასკვნა


შესაბამისობის დეკლარაცია 2021

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას – 28.01.2021


შპს „მარნეული ტვ“ ს 2019 წლის ანგარიში

აუდიტორული დასკვნა შპს მარნეული ტვ-ს 2019 საფინანსო-სამეურნეო წლის ფინანსური ანგარიშგების შესახებ


წერილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას – 11.02.2020

შესაბამისობის დეკლარაცია – 2020 წელი


შპს „მარნეული-ტვ“ -ს 2018 წლის ანგარიში – 26 აპრილი 2019 წელი

დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა შ.პ.ს. „მარნეული ტვ“-ის ფინანსური ანგარიშზე (2019 წელი)

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 წელი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიას შ.პ.ს. „მარნეული ტვ“-ს 2017 წლის ანგარიში (27 აპრილი 2018 წელი)

შესაბამისობის დეკლარაცია 2018 წელი

დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა შ.პ.ს. „მარნეული ტვ“-ის ფინანსური ანგარიშზე (2018 წელი)