კვლევა-შედეგები მეორე ეტაპი (ნოემბერი)

კვლევა-შედეგები მეორე ეტაპი (ნოემბერი)

არსებული კვლევა დაკვეთილია თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ შემსრულებელი:
“ააიპ ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი” .  კვლევა ჩატარდა ქვემო ქართლის რეგიონში.