სიახლე 2

სატესტო ჩანაწერი 2.   სატესტო ჩანაწერი 2. სატესტო ჩანაწერი 2. სატესტო ჩანაწერი 2. სატესტო ჩანაწერი 2. სატესტო ჩანაწერი 2. სატესტო ჩანაწერი 2. სატესტო ჩანაწერი 2.

სიახლე 1

სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. სატესტო ინფორმაცია. მეტი.

კვლევა-შედეგები მეორე ეტაპი (ნოემბერი)

კვლევა-შედეგები მეორე ეტაპი (ნოემბერი) არსებული კვლევა დაკვეთილია თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ შემსრულებელი: “ააიპ ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი” .  კვლევა ჩატარდა ქვემო ქართლის რეგიონში.