კვლევა-შედეგები მეორე ეტაპი (ნოემბერი)

კვლევა-შედეგები მეორე ეტაპი (ნოემბერი) არსებული კვლევა დაკვეთილია თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ შემსრულებელი: “ააიპ ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი” .  კვლევა ჩატარდა ქვემო ქართლის რეგიონში.