დაბეჭდვა

სამართლიანობა და თანასწორობა 27.05.2014

Posted in სხვა პროგრამები

სამართლიანობა და თანასწორობა 27.05.2014

                                                                     ბადე

31.03.2014

ტელეკომპანია „მარნეული ტვ"–ს საეთერო ბადე

ორშაბათი 31 მარტი
09:00 -19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები
19:00 რეკლამა
19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)
19:20 -19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)
19:40-21:30 მუსიკა
21:30–22:00 დოკუმენტური სერიალი „ მედარია" (განმეორებით)
22:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

 

01.04.2014

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

19:00 რეკლამა

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

19:40 –20:40  პირდაპირი ეთერი „კითხვები გამგებელთან“

20:40–21:00 მუსიკა

21;00–23:00 ტიტრირებული ფილმი

23:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

02.04.2014

 

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

19:00 რეკლამა

 

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

 

19:40 პირდაპირი  ეთერი „თანამედროვე მეურნე“

 

20:00 21:00 მუსიკა

 

21:00 –23:00 გადაცემა „კინოს სამყარო“ განმეორებით

23:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები 

 

03.04.2014

 

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

19:00 რეკლამა

 

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

 

19:40 _20:40 დოკუმენტური სერიალი  „ მედარია“ (განმეორებით)

 

20:40–23:00 მხატვრული ფილმი

23:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

04.04.2014

 

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

19:00 რეკლამა

 

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

 

19:40 –21:00 გადაცემა „ მედარია“

 

21:40–22:40 მუსიკა

 

22:40–23:00 ტიტრირებული ფილმი

23:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

05.04.2014

 

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

19:00 რეკლამა

 

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

 

19:40-21:30 მუსიკა

 

21:30 –22:00გადაცემა „კინოს სამყარო“

 

22:00–23:00 მუსიკა

23:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

 

 

 

07.04.2014 

09:00 -19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40-21:30 მუსიკა

21:30–22:00 დოკუმენტური სერიალი „ მედარია" (განმეორებით)

22:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

 

08.04.2014

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

19:00 რეკლამა

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

19:40 –20:40  პირდაპირი ეთერი „კითხვები გამგებელთან“

20:40–21:00 მუსიკა

21;00–23:00 ტიტრირებული ფილმი

23:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

09.04.2014

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

19:00 რეკლამა

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

19:40 პირდაპირი  ეთერი „თანამედროვე მეურნე“

20:00 21:00 მუსიკა

21:00 –23:00 გადაცემა „კინოს სამყარო“ განმეორებით

23:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

10.04.2014

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

19:00 რეკლამა

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

19:40 _20:40 დოკუმენტური სერიალი  „ მედარია“ (განმეორებით)

20:40–23:00 მხატვრული ფილმი

23:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

11.04.2014

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

19:00 რეკლამა

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

19:40 –21:00 გადაცემა „ მედარია“

21:40–22:40 მუსიკა

22:40–23:00 ტიტრირებული ფილმი

23:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

12.04.2014

09:00 -19:00”ერთსულოვნების“ გადაცემები

19:00 რეკლამა

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

19:40-21:30 მუსიკა

21:30 –22:00გადაცემა „კინოს სამყარო“

22:00–23:00 მუსიკა

23:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

 

ორშაბათი 14 აპრილი

09:00 -19:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

19:00 რეკლამა

 19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

19:40-21:30 მუსიკა

21:30–22:00 დოკუმენტური სერიალი  „ მედარია“ (განმეორებით)

22:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემებისამშაბათი 15 აპრილი
09:00–19:00"ერთსულოვნების"გადაცემები

 19:00 რეკლამა
19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქარტულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–20–40 პირდაპირი ეთერი "კიტხვები გამგებელთან"

20:40–21:00 მუსიკა

21:00–23:00 ტიტრირებლი ფილმი

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

ოთხშაბათი 16 აპრილი
09:00–19:00 "ერტსულოვნების გადაცემები"

19:00 რეკლამა

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40 პირდაპირი ეთერი "თანამედროვე მეურნე"

20:00–21:00 მუსიკა

21:00–23:00 გადაცემა "კინოს სამყარო" განმეორებით

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

ხუთშაბათი 17 აპრილი

09:00–19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა 

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–20:40 დოკუმენტური სერიალი "მედარია" (განმეორებით)

20:40–20:00 მხატვრული ფილმი

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

პარასკევი 18 აპრილი
09:00–19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქარტულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–21:00 გადაცემა "მედარია"

21:40–22:40 მუსიკა

22:40–23:00 ტიტრირებული ფილმი

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

შაბატი 19 აპრილი

09:00–19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–21:30 მუსიკა

21:30_22:00 გადაცემა "კინოს სამყარო"

22:00–23:00 მუსიკა

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

ორშაბათი 21 აპრილი
09:00–19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–21:30 მუსიკა 

21:30–22:00 დოკუმენტური სერიალი "მედარია" (განმეორებით)

22:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

სამშაბათი 22 აპრილი
09:00–19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:20–20:40 პირდაპირი ეთერი "კითხვები გამგებელთან"

20:40–21:00 მუსიკა

21:00–23:00 ტიტრირებული ფილმი

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

ოთხშაბათი 23 აპრილი
09:00–19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40 პირდაპირი ეთერი "თანამედროვე მეურნე"

20:00–2100 მუსიკა

21:00–23:00 გადაცემა "კინოს სამყარო" განმეორებით

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

ხუთშაბათი 24 აპრილი
09:00–19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა 

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–20:40 დოკუმენტური სერიალი "მედარია: (განმეორებით)

20:40–23:00 მხატვრული ფილმი 

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

პარასკევი 25 აპრილი
09:00–19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა

19:05 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:20–21:00 გადაცემა "მედარია"

21:40–22:40 მუსიკა

22:40–23:00 ტიტრირებული ფილმი

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

შაბათი 26 აპრილი
09:00–19:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 რეკლამა 

19:05 საინფორმაციო გამოშვეაბა (ქართულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–21:30 მუსიკა 

21:30–22:00 გადაცემა "კინოს სამყარო" 

22:00–23:00 მუსიკა 

23:00 "ერთსულოვნების" გადაცემები

ორშაბათი 28 აპრილი
12:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

12:15–12:30 საინფოირმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

12:30–13:30 "მრავალკუტხედი" (განმეორებით)

13:30–19:00 " ერთსულოვნების" გადაცემები

19:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქარტულ ენაზე)

19:20–19:40 საინფორმაციო გამოშვება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–20:30 მუსიკალური კლიპები

20:30–21:30 საინფორმაციო გამოშვება ქართულ–აზერბაიჯანულ ენებზე (განმეორებით) 

21:30–22:00 მუსიკალური კლიპები 

22:00–23:30 ფილმები

23:30 "ერთსულოვნების" გადაცემები

სამშაბათი 29 აპრილი
12:00 საინფორმაციო გამოშვება