ტელეპროგრამები

 • 08:30     მუსიკა

  11:00     „უნივერსია“12

  11:30     ,,სტუდია რე“

  12:30     მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  18:30     სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია73; 74; 75. (განმეორებით)

  21:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  22:00     ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  23:00     ,,სპორტული ოლიმპიადა“

  23:30     მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    ,,ციფრული დაიჯესტი“

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია75 (განმეორებით)

  14:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  15:00    ,,ჩვენი საქმე“

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  18:30     მუსიკა

  19:00    სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია 71; 72. (განმეორებით)

  21:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  22:00   ,,სტუდია რე“

  23:00    „უნივერსია“12

  23:30    მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00   ,,კარგ ფორმაში“

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00     სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია74 (განმეორებით)

  14:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    მუსიკა

  17:00     ,,ჩვენი საქმე“

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30     სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია75

  20:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  21:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  23:00    ,,ციფრული დაიჯესტი“

  23:30     მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00   ,,გლობალ 3000“

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00     სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია73 (განმეორებით)

  14:00     მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30   სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია74

  20:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  21:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  23:00    ,,კარგ ფორმაში“

  23:30     მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00     ,,არტ 21“

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00     სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია72 (განმეორებით)

  14:00     მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30    სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია73

  20:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  21:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  23:00    ,,გლობალ 3000“

  23:30     მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    ,,აგრო სიახლეები“

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია71 (განმეორებით)

  14:00     მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30     სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია72

  20:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  21:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  22:00    ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  23:00    ,,არტ 21“

  23:30     მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  11:00    ,,სპორტული ოლიმპიადა”

  11:30   ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:00     მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30    სერიალი ,,უკანასკნელი იანიჩარი“სერია71

  20:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  21:00    ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  22:00   ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  22:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  23:00    ,,აგრო სიახლეები“

  23:30    მუსიკა

დაბეჭდვა

კვირა 21 დეკემბერი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–13:30  გადაცემა „კინოს სამყარო“

13:30–19:00  „ერთსულოვნების“ გადაცემები

19:00–20:00მრავალკუთხედი

20:00-22:00 გადაცემა „კინოს სამყარო“ (განმეორებით)

22:00-23:30 კლიპები

23:30-12:00 ერთსულოვნების გადაცემები

დაბეჭდვა

პარასკევი 13 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–12:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)  
12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)
12:40–13:30 სერიალი განმეორებით
13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები
19:00 –19:30საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირი ეთერი (ქართულ ენაზე)  
19:30 -20:00 საინფორმაციო გამოშება    პირდაპირი ეთერი  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)
20:30–21:30 მოამბე   
21:30– 22:30 საინფორმაციო გამოშება ქართულ აზერბაიჯანულ ენებზე განმეორებით
22:30-3:30 სერიალი
23:30- ერთსულოვნება

დაბეჭდვა

ოთხშაბათი 11 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00 –12:55 რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“განმეორებით
12:55–13:30 სერიალი განმეორებით
13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები
19:00 19:20საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)  
19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)
19:40–20:40 კლიპები
20:30–20:45  მოამბე
20:45–21:30 კლიპები
22:30–~23:30 სერიალი                                      23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

ორშაბათი 9 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00-12:50  „მრავალკუთხედი“ ( განმეორებით)
12:50-13:30 სერიალი განმეორებით
13:30–19:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები
19:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)  
19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)
19:40–20:30  გადაცემა პოლიტიკური დებატები
20:30–20:50 მოამბე აზერბაიჯანულ ენაზე
20:50–21:30 კლიპები
21:30–22:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართ. აზერ. ენაზე განმეორებით)
22:00–22:30 კლიპები
22:30–23:30 სერიალი
23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

შაბათი 14 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:0012:20  საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)  
12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)
12:40–13:30 კლიპები
13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები
19:00 -19:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ– აზერბაიჯანული)
20:30–22:30 გადაცემა „კინოს სამყარო“
22:30–23:30 კლიპები
23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

ხუთშაბათი 12 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00– 12:20საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)  
12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)
12:40–13:30 სერიალი განმეორებით
13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები
19:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)  
19:20 -19:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)
19:40– 20:45 მოამბე
20:45–21:30 კლიპები  
21:00–22:00 სერიალი
21:30–22:00 საინფორმაციო გამოშება ქართულ აზერბაიჯანულ ენებზე განმეორებით
22:00–22:30 კლიპები
22:30–23:30 სერიალი
23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

სამშაბათი 10 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–12:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)  
12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)
12:40–13:30 სერიალი განმეორებით
13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები
19:00–20:00  რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“
20:00–20:30  კლიპები
20:30 -22 : 45 მოამბე
20:45–21:30 კლიპები
21:30–22:30 რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“ განმეორებთ
22:30–23:30 სერიალი
23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

შაბათი 7 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:0012:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

12:40–13:30 გოუ ჯგუფის ფილმები

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 -19:00საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ– აზერბაიჯანული)

20:30–22:30 გადაცემა „კინოს სამყარო“

22:30–23:30 კლიპები

23:30”ერთსულოვნების“ გადაცემები