ტელეპროგრამები

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    ,,სხვა ცნობარი“

  10:00    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00     ,,სხვა ცნობარი“

  17:30     მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:15     ,,ჩვენი საქმე“

  20:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30    ,,სხვა ცნობარი“

  23:00     მუსიკა

  23:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  0:05      მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    ,,სხვა ცნობარი“

  10:00    ევრო-დაიჯესტი

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00     ,,სხვა ცნობარი“

  17:30    ევრო-დაიჯესტი

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30     მუსიკა

  20:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30    ,,სხვა ცნობარი“

  23:00    მუსიკა

  23:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  0:05    მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    ,,სხვა ცნობარი“

  10:00    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00     ,,სხვა ცნობარი“

  17:30    მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30     ევრო-დაიჯესტი

  20:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30    ,,სხვა ცნობარი“

  23:00    მუსიკა

  23:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  0:05    მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    ,,სხვა ცნობარი“

  10:00    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00     ,,სხვა ცნობარი“

  17:30    მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30     მუსიკა

  20:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30    ,,სხვა ცნობარი“

  23:00    მუსიკა

  23:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  0:05    მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  11:30    ,, მრავალკუთხედი“

  12:30     ,,განსხვავებული აზრი“

  13:30       ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  14:00      მუსიკა

  16:00     ,, მრავალკუთხედი“

  17:00     ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:30      მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30      მუსიკა

  20:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00    ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  22:30    ,,სხვა ცნობარი“

  23:00     მუსიკა

  23:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  0:05    მუსიკა

 • 08:30     მუსიკა

  11:30     დოკუმენტური  ფილმი

  13:00     ,,სტუდია რე“

  14:00      მუსიკა

  19:00     ,,მრავალკუთხედი“

  20:00     ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  20:30      ,,განსხვავებული აზრი“

  21:30     მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    ,,სხვა ცნობარი“

  10:00    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00     ,,ჩვენი საქმე“

  13:45   მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00    ,,სხვა ცნობარი“

  17:30     მუსიკა

  19:00     დოკუმენტური ფილმი

  20:30     ,,სტუდია რე“

  21:30     მუსიკა

დაბეჭდვა

შაბათი 7 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:0012:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

12:40–13:30 გოუ ჯგუფის ფილმები

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 -19:00საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ– აზერბაიჯანული)

20:30–22:30 გადაცემა „კინოს სამყარო“

22:30–23:30 კლიპები

23:30”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

ხუთშაბათი 5 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00– 12:20საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

12:40–13:30 გოუ ჯგუფის ფილმები

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20 -19:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40– 20:45 მოამბე

20:45–21:30 კლიპები

21:00–22:00 სერიალი

21:30–22:00 საინფორმაციო გამოშება ქართულ აზერბაიჯანულ ენებზე განმეორებით

22:00–22:30 კლიპები

22:30–23:30 სერიალი

23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

სამშაბათი 3 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–12:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

12:40–13:30 გოუ ჯგუფის ფილმები

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00–20:00 რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“

20:00–20:30 კლიპები

20:30 -22 : 45 მოამბე

20:45–21:30 კლიპები

21:30–22:30 რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“ განმეორებთ

22:30–23:30 სერიალი

23:30”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

პარასკევი 6 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–12:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

12:40–13:30 გოუ ჯგუფის ფილმები

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 –19:30საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირი ეთერი (ქართულ ენაზე)

19:30 -20:00 საინფორმაციო გამოშება   პირდაპირი ეთერი (აზერბაიჯანულ ენაზე)

20:30–21:30 მოამბე  

21:30– 22:30 საინფორმაციო გამოშება ქართულ აზერბაიჯანულ ენებზე განმეორებით

22:30-3:30 სერიალი

23:30- ერთსულოვნება

დაბეჭდვა

ოთხშაბათი 4 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00 –12:55 რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“განმეორებით

12:55–13:30 გოუ ჯგუფის ფილმები

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 19:20საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–20:40 კლიპები

20:30–20:45 მოამბე

20:45–21:30 კლიპები

22:30–~23:30 სერიალი                                    

23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

ტელეკომპანია „მარნეული ტვ“–ს საეთერო ბადე ორშაბათი 2 ივნისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00-12:50 „მრავალკუთხედი“ ( განმეორებით)

12:50-13:30 გოუ– ჯგუფის ფილმი

13:30–19:00 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

19:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე)

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ ენაზე)

19:40–20:30 გადაცემა ჩვენი საქმე

20:30–20:50 მოამბე აზერბაიჯანულ ენაზე

20:50–21:30 კლიპები

21:30–22:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართ. აზერ. ენაზე განმეორებით)

22:00–22:30 კლიპები

22:30–23:30 სერიალი

23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები