ტელეპროგრამები

 • 08:30     მუსიკა

  11:30     დოკუმენტური  ფილმი

  13:00     ,,სტუდია რე“

  14:00      მუსიკა

  19:00     ,,მრავალკუთხედი“

  20:00     ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  20:30      ,,განსხვავებული აზრი“

  21:30     მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    ,,ჩვენი საქმე“

  13:45     მუსიკა

  14:30  ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00    მუსიკა

  19:00     დოკუმენტური ფილმი

  20:30    ,,სტუდია რე“

  21:30     მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00     მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:15     ,,ჩვენი საქმე“

  20:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30     მუსიკა

  23:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

    0:05     მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30     მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00     მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30     მუსიკა

  20:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30     მუსიკა

  23:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

    0:05    მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00     მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30     მუსიკა

  20:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30     მუსიკა

  23:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

    0:05    მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  09:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  09:30    მუსიკა

  10:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  11:00    მუსიკა

  11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  12:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  13:00    მუსიკა

  14:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

   15:00    მუსიკა

  16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:00     მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00     ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30     მუსიკა

  20:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

  22:30     მუსიკა

  23:30     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

    0:05    მუსიკა

 • 08:30    მუსიკა

  11:30   ,,მრავალკუთხედი“

  12:30   ,,განსხვავებული აზრი“

  13:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  14:00    მუსიკა

  16:00    ,, მრავალკუთხედი“

  17:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  17:30     მუსიკა

  18:00     ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  19:00    ,,ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  19:30    მუსიკა

  20:00    ,,მოამბე“  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

  21:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

  22:00   ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

  22:30    მუსიკა

  23:30   ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

    0:05    მუსიკა

დაბეჭდვა

ოთხშაბათი 16 ივლისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00 –12:55 რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“განმეორებით

12:55–13:30 სერიალი განმეორებით

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 19:20საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

19:40–20:40 კლიპები

20:30–20:45  მოამბე

20:45–21:30 კლიპები

22:30–~23:30 სერიალი            

23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

შაბათი 20 დეკემბერი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00-12:30  საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

12:30–13:00 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

13:00–13:30 კლიპები

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 -20:00საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ– აზერბაიჯანული)

20:00–23:00 გადაცემა „კინოს სამყარო“

23:00–23:30 კლიპები

23:30”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

პარასკევი 11 ივლისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–12:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

12:40–13:30 სერიალი განმეორებით

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 –19:30საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირი ეთერი (ქართულ ენაზე) 

19:30 -20:00 საინფორმაციო გამოშება    პირდაპირი ეთერი  (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

20:30–21:30 მოამბე  

21:30– 22:30 საინფორმაციო გამოშება ქართულ აზერბაიჯანულ ენებზე განმეორებით

22:30-3:30 სერიალი

23:30- ერთსულოვნება

დაბეჭდვა

ოთხშაბათი 9 ივლისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00 –12:55 რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“განმეორებით

12:55–13:30 სერიალი განმეორებით

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 19:20საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

19:20 -19:40საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

19:40–20:40 კლიპები

20:30–20:45  მოამბე

20:45–21:30 კლიპები

22:30–~23:30 სერიალი            

23:30 ”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

ხუთშაბათი 18 დეკემბერი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–12:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

12:40–13:30 სერიალი განმეორებით

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00–19:30  საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ აზერაიჯანულ)ენებზე

19:30–21:30  კლიპები

21:30–22:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ აზერაიჯანულ)ენებზე

22:00–22:50 სერიალი

20:50–23:30  კლიპები

23:30-12:00 ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

შაბათი 12 ივლისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–12:20  საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

12:40–13:30 კლიპები

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00 -19:00საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ– აზერბაიჯანული)

20:30–22:30 გადაცემა „კინოს სამყარო“

22:30–23:30 კლიპები

23:30”ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

ოთხშაბათი 17 დეკემბერი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–12:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

12:40–13:30 სერიალი განმეორებით

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00–19:30  საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ აზერაიჯანულ)ენებზე

19:30–21:30  კლიპები

21:30–22:00 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ აზერაიჯანულ)ენებზე

22:00–22:50 სერიალი

20:50–23:30  კლიპები

23:30-12:00ერთსულოვნების“ გადაცემები

დაბეჭდვა

სამშაბათი 8 ივლისი

Posted in ტელეპროგრამები

12:00–12:20 საინფორმაციო გამოშვება (ქართულ ენაზე) 

12:20–12:40 საინფორმაციო გამოშება (აზერბაიჯანულ  ენაზე)

12:40–13:30 სერიალი განმეორებით

13:30–19:00 „ერთსულოვნების „ გადაცემები

19:00–20:00  რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“

20:00–20:30  კლიპები

20:30 -22 : 45 მოამბე

20:45–21:30 კლიპები

21:30–22:30 რეპორტაჟი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის თათბირიდან“ განმეორებთ

22:30–23:30 სერიალი

23:30”ერთსულოვნების“ გადაცემები