თებერვალი 2016

29 თებერვალი 2016

კვირა 6 მარტი

08:30     მუსიკა

11:30     დოკუმენტური ფილმი (განმეორებით)

13:00     მუსიკა

16:00     სამზარეულო

16:30     მუსიკა

18:30     ,,ვაშინგტონი დღეს“

19:00     ,,მრავალკუთხედი“

20:00     ,,სამზარეულო“

20:30     მუსიკა

21:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“ (განმეორებით)

23:00     მუსიკა

Read more

შაბათი 5 მარტი

08:30    მუსიკა

11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე  (განმეორებით)

12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე (განმეორებით)

12:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“ (განმეორებით)

13:30     სამზარეულო

14:00     მუსიკა

16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე(განმეორებით)

16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე   (განმეორებით)

17:00     მუსიკა

18:30     სამზარეულო

19:00     დოკუმენტური ფილმი

21:00     სამზარეულო

21:30      სერიალი ,,კატიას სიყვარული“ (განმეორებით)

23:00    მუსიკა

Read more

პარასკევი 4 მარტი

08:30    მუსიკა

11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე (განმეორებით)

12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე (განმეორებით)

12:30     ,,სამზარეულო“

13:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“ (განმეორებით)

14:30     მუსიკა

16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე(განმეორებით)

16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე   (განმეორებით)

17:00     ,,სტუდია რე“

18:00     მუსიკა

19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

19:30      სამზარეულო

20:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“

21:30      ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე (განმეორებით)           

22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

22:30    მუსიკა

Read more

ხუთშაბათი 3 მარტი

08:30    მუსიკა

11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე  (განმეორებით)

12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე (განმეორებით)

12:30      ,,ევრო დაიჯესტი“  (განმეორებით)

13:00     ,,კითხვები გამგებელთან“  (განმეორებით)

13:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“  (განმეორებით)

14:30     მუსიკა

16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე  (განმეორებით)

16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე  (განმეორებით)

17:00      ,,ევრო დაიჯესტი“  (განმეორებით)

17:30     მუსიკა

19:00     ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

19:30     ,,სამზარეულო“

20:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“

22:00     ,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

22:30    მუსიკა

Read more

ოთხშაბათი 2 მარტი

08:30    მუსიკა

11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე  (განმეორებით)

12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე (განმეორებით)

12:30      ,,განსხვავებული აზრი“  (განმეორებით)

13:30     ,,სამზარეულო“

14:00     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“  (განმეორებით)

15:00     მუსიკა

16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე  (განმეორებით)

16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე   (განმეორებით)

17:00      ,,განსხვავებული აზრი“  (განმეორებით)

18:00     მუსიკა

19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

19:30     ,,ევრო დაიჯესტი“

20:00     ,,კითხვები გამგებელთან“

20:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“

21:30      ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე (განმეორებით)           

22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

22:30     მუსიკა

Read more

სამშაბათი 1 მარტი

08:30    მუსიკა

11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე  (განმეორებით)

12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე (განმეორებით)

12:30      ,,სტუდია მონიტორი“  (განმეორებით)

13:00     ,,სამზარეულო“

13:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“  (განმეორებით)

14:30     მუსიკა

16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე  (განმეორებით)

16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე  (განმეორებით)

17:00      ,,სტუდია მონიტორი“  (განმეორებით)

17:30     ,,სამზარეულო“

18:00     მუსიკა

19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

19:30      ,,განსხვავებული აზრი“

20:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“

21:30      ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე (განმეორებით)           

22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“   რუსულ ენაზე

22:30    მუსიკა

Read more

ორშაბათი 29 თებერვალი

08:30    მუსიკა

11:30    ,, მრავალკუთხედი“ (განმეორებით)

12:30     ,,სამზარეულო“

13:00     მუსიკა

16:00     ,, მრავალკუთხედი“ (განმეორებით)

17:00     მუსიკა

19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

19:30      ,,სტუდია მონიტორი“

20:00      სამზარეულო

20:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“

21:30      ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე (განმეორებით)           

22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

22:30    მუსიკა

Read more

კვირა 28 თებერვალი

08:30     მუსიკა

11:30     დოკუმენტური  ფილმი (განმეორებით)

13:00     მუსიკა

16:00     სამზარეულო

16:30     მუსიკა

18:30     ,,ვაშინგტონი დღეს“

19:00     ,,მრავალკუთხედი“

20:00     ,,სამზარეულო“

20:30     მუსიკა

21:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“ (განმეორებით)

23:00     მუსიკა

Read more

შაბათი 27 თებერვალი

08:30    მუსიკა

11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე  (განმეორებით)

12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე (განმეორებით)

12:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“ (განმეორებით)

13:30     სამზარეულო

14:00     მუსიკა

16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე(განმეორებით)

16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე   (განმეორებით)

17:00     მუსიკა

18:30     სამზარეულო

19:00      დოკუმენტური ფილმი

21:00     სამზარეულო

21:30      სერიალი ,,კატიას სიყვარული“ (განმეორებით)

23:00    მუსიკა

Read more

პარასკევი 26 თებერვალი

08:30    მუსიკა

11:30    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე  (განმეორებით)

12:00    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე (განმეორებით)

12:30     ,,თანამედროვე მეურნე“  (განმეორებით)

13:00     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“ (განმეორებით)

14:30     მუსიკა

16:00    ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე(განმეორებით)

16:30    ,, საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე   (განმეორებით)

17:00    ,,თანამედროვე მეურნე“  (განმეორებით)

17:30     ,,სტუდია რე“

18:30     მუსიკა

19:00     ახალი ამბები ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე

19:30      სამზარეულო

20:30     სერიალი ,,კატიას სიყვარული“

21:30      ,,ახალი ამბები“  ქართულ-აზერბაიჯანულ ენაზე (განმეორებით)           

22:00     ,,საერთაშორისო  ახალი ამბები“  რუსულ ენაზე

22:30      მუსიკა

Read more